Mời tham dự Lễ phát động Cuộc thi giải toán qua mạng Internet tại TP. Hồ Chí Minh

CUỘC THI ALICE 2014 – AI CŨNG LẬP TRÌNH ĐƯỢC

LỊCH MỞ VÒNG THI VÀ VIỆC TỰ ĐỘNG NÂNG KHỐI LỚP CHO CÁC EM HỌC SINH NĂM HỌC 2014 - 2015

Các vòng thi của cuộc thi giải toán quốc gia sẽ được mở bắt đầu từ ngày 5/9/2014[xem tiếp]