Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành

Online mathematics contest Violympic

Current round: 6

Do the exam

HIGHEST SCORE NATIONAL

HIGHEST SCORE LOCAL

HIGHEST TESTED RATIO

Vĩnh Phúc

72.16%

Ninh Bình

52.38%

Hưng Yên

44.16%

TP Hà Nội

41.62%

Thái Nguyên

39.57%

New members

1 / 3

Facts & Figures

63 Tỉnh thành
63
Provinces
12.000 Quận/Huyện
712
Districts
80.000 Trường
34.007
Schools
2.453.074 Học sinh
23.438.197
Students