Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành

Online mathematics contest Violympic

Current round: 1

Do the exam

HIGHEST SCORE NATIONAL

HIGHEST SCORE LOCAL

HIGHEST TESTED RATIO

Vĩnh Phúc

5.34%

Hưng Yên

3.84%

Ninh Bình

3.61%

Bà Rịa - Vũng Tàu

3.41%

TP Hồ Chí Minh

3.14%

New members

1 / 3

Facts & Figures

63 Tỉnh thành
63
Provinces
12.000 Quận/Huyện
711
Districts
80.000 Trường
33.749
Schools
2.453.074 Học sinh
18.503.307
Students