Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành

Online mathematics contest Violympic

Current round: 4

Do the exam

HIGHEST SCORE NATIONAL

HIGHEST SCORE LOCAL

HIGHEST TESTED RATIO

Vĩnh Phúc

28.52%

Ninh Bình

21.06%

Hưng Yên

18.71%

TP Hồ Chí Minh

17.17%

Thái Nguyên

16.7%

New members

1 / 3

Facts & Figures

63 Tỉnh thành
63
Provinces
12.000 Quận/Huyện
711
Districts
80.000 Trường
33.892
Schools
2.453.074 Học sinh
21.393.698
Students