LỊCH THI TOÁN TIẾNG ANH

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Đỗ Quang Huy Giỏi

Lớp: 4a
Trường: Trường Tiểu Học Kim Đồng
Quận/Huyện: Thị Xã Nghĩa Lộ
Tỉnh/Thành phố: Yên Bái
Ngày đăng ký: 17/12/2013 8:37:50 AM
Vòng thi Số lần thi Điểm Thời gian hoàn thành Ngày hoàn thành
Tổng00 phút 0 giây

Xếp hạng quốc gia : Chưa xếp hạng
Xếp hạng địa phương : Chưa xếp hạng

Xếp hạng cập nhật sau 24h

Đăng nhập

                                     
Đăng ký thành viên mới
  

Hỗ trợ trực tuyến

0463.278.043
violympic@moet.edu.vn

Thường trực 8h30 – 17h30 thứ 2 đến thứ 6

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp:
4  8

Tổng số thành viên

2.081.912

ViCongDong
ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome