Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành

[BẢNG A] DANH SÁCH CÁC TỈNH/THÀNH PHỐ ĐÃ ĐĂNG KÝ TẠO MÃ THÀNH CÔNG TÍNH ĐẾN NGÀY 01/04/2014

09:22 03/04/2014

Tính đến thời điểm 15h00 ngày 01/04/2014 , BTC đã ghi nhận được 15 Tỉnh/Thành Phố thuộc bảng A đăng ký tạo mã thành công.

Sau đây là bản danh sách tỉnh/thành phố đã đăng kí thành công:


Lưu ý: 
+ Các địa phương tải bản danh sách cập nhật mới nhất về để kiểm tra thông tin. Nếu thông tin nào thiếu hoặc chưa chính xác, các Tỉnh/Thành Phố kiểm tra và bổ sung thông tin về cho BTC qua địa chỉ violympic@moet.edu.vn  hoặc đường dây nóng: 04 6327 8042.
Ban Tổ Chức