Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành

MỞ TỰ DO VÒNG 18 TỪ 9H NGÀY 7/4/2014

17:18 04/04/2014

Ban tổ chức xin thông báo về việc mở tự do vòng 18 như sau:

Để đảm bảo việc thống kê kết quả thi cấp Tỉnh/Thành Phố cho các đơn vị, ban tổ chức xin thông báo: vòng thi số 18 sẽ được mở thi tự do từ 9h sáng ngày 7/4/2014.
Ban tổ chức đề nghị học sinh thi qua vòng 18 để phục vụ cho kì thi cấp quốc gia vòng 19.
Ban Tổ Chức