Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành

KẾT QUẢ KÌ THI VIOLYMPIC CẤP TOÀN QUỐC

11:22 14/05/2014

Ban tổ chức xin công bố kết quả cuộc thi ViOlympic cấp Toàn Quốc năm học 2013 - 2014.

Ký thay Bộ trưởng Bộ GD - ĐT, Thứ Trưởng Nguyễn Vinh Hiển đã ký Quyết định số 1604 /QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT công nhận kết quả kỳ thi ViOlympic cấp toàn quốc.Các sở Giáo Dục & Đào Tạo tải bản danh sách điểm và danh sách đoạt giải tại đây.

Danh sách chi tiết từng khối lớp:

 Khối lớp 4  Khối lớp 8  Khối lớp 5 bảng A  Khối lớp 5 bảng B
 Khối lớp 9 bảng A  Khối lớp 9 bảng B  Khối lớp 11 bảng A  Khối lớp 11 bảng B
*Chú ý: Một số học sinh khối 4, khối 8 dự thi Toán Tiếng Anh đạt điểm cao song vì vi phạm số lần thi Ban tổ chức đã quy định nên chỉ đạt giải Khuyến Khích.
Ban Tổ Chức