LỊCH THI TOÁN TIẾNG ANH

Thông báo ban tổ chức

Hướng dẫn thi các cấp kỳ thi ViOlympic Toán tiếng Anh

18/02/2014

Bộ GDĐT đã ra công văn cụ thể hướng dẫn về Cuộc thi Toán tiếng Anh các cấp năm học 2013-2014:

Các kỳ thi Toán tiếng Anh sẽ diễn ra theo lịch như sau:


Việc tạo mã thi các cấp sẽ tương tự như kỳ thi ViOlympic Toán bằng tiếng Việt thông thường (mã thi các cấp trong cuộc thi Toán tiếng Anh được tạo riêng biệt trên trang http://toantienganh.violympic.vn, các đơn vị chú ý thực hiện để tránh nhầm lẫn).

Để xem hướng dẫn chi tiết về cuộc thi ViOlympic Toán tiếng Anh, các phòng giáo dục, các trường có thể tải công văn số 8494/BGDĐT- GDTrH tại đây (bản scan đã đóng dấu của Bộ GDĐT tại đây)

Nhận được công văn này, đề nghị các sở GDĐT thực hiện theo hướng dẫn để đảm bảo cuộc thi thành công. Trong quá trình tổ chức thi có gì vướng mắc xin gửi về vụ Giáo dục Trung học, số điện thoại: 043.869.7285, email: vugdtrh@moet.edu.vn hoặc ban tổ chức thi cấp quốc gia, bà Trịnh Thị Hương – Đại học FPT – SĐT: 046.327.8041, 0913.032.415, email: Violympic@moet.edu.vn.
Bài tham khảo:
Hướng dẫn đăng ký vào thi Violympic Toán tiếng Anh
Một vài hướng dẫn về nội dung thi Toán tiếng Anh (phần 1)

Một vài hướng dẫn về nội dung thi Toán tiếng Anh (phần 2)
Từ điển Toán học tiếng Anh online
BTC

Đăng nhập

                                     
Đăng ký thành viên mới
  

Hỗ trợ trực tuyến

0463.278.043
violympic@moet.edu.vn

Thường trực 8h30 – 17h30 thứ 2 đến thứ 6

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp:
4  8

Tổng số thành viên

2.081.459

ViCongDong
ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome