Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành

Hướng dẫn cài đặt Mozilla Firefox

04:46 12/08/2016

CÁCH CÀI ĐẶT TRÌNH DUYỆT MOZILLA FIREFOX

Hướng dẫn cài đặt Mozilla Firefox dùng để duyệt web thay cho phần mềm Microsoft Internet Explorer (Biểu tượng chữ E) trong trường hợp phần mềm Microsoft Internet Explorer gặp trục trặc: 
1. Đang làm bài thi máy yêu cầu đăng nhập lại.
2. Khi làm bài thi gặp lỗi không kết nối được với máy chủ.
3. Làm bài thi nhiều lần mà không được hệ thống lưu điểm.


Bạn hãy download trình duyệt ở http://www.mozilla.com/en-US/firefox/personal.html rồi làm theo hướng dẫn cài đặt sau. 
Khi click vào link trên sẽ xuất hiện bảng


 Bạn hãy chọn Run để bắt đầu tải Firefox. Khi tải xong sẽ xuất hiện bảng

Bạn hãy chọn Run để bắt đầu cài chương trình


 Bạn chọn Next để tiếp tục cài đặt. Khi cài đọc xong sẽ xuất hiện biểu tượng của Mozilla Firefox như hình sau.

 


Sau khi cài đặt xong Mozilla Firefox bạn cần cài đặt thêm phần mềm Adobe Flash Player để có thể làm được các bài thi của violympic. 
Chúc bạn thành công.