Các tài khoản có tên không đúng sẽ bị xóa khỏi hệ thống.

Hiện tại trên trang web violympic.vn và trang math.violympic.vn đang tồn tại một số tài khoản có tên không phù hợp theo quy định của Ban Tổ chức hoặc không đúng thuần phong mỹ tục. Với mục đích tạo ra một môi trường học tập trong sáng, lanh mạnh cho các em học sinh, Ban Tổ chức thông báo sẽ xóa tất cả những tài khoản có tên như trên khỏi hệ thống bắt đầu từ ngày 22/01/2015.
Chúc các em học sinh tham gia dự thi đạt kết quả thật tốt!
Ban Tổ chức