LỊCH THI TOÁN TIẾNG ANH

Thông báo ban tổ chức

Thời hạn đăng ký cán bộ nhận mã thi Toán tiếng Anh cấp toàn quốc

4/14/2014 9:58:18 AM

Ban tổ chức xin thông báo về thời hạn đăng kí cán bộ nhận mã thi Toán tiếng Anh cấp toàn quốc như sau:

Mã thi cấp quốc gia sẽ được ban tổ chức cung cấp cho các địa phương tham dự cuộc thi. Để nhận được mã thi, đề nghị các sở giáo dục gửi bản scan đăng kí cán bộ nhận mã thi cấp toàn quốc có dấu đỏ của sở về email của ban tổ chức: ViOlympic@moet.edu.vn trước ngày 19/04/2014.

Mẫu đăng kí cán bộ nhận mã Toán tiếng Anh cấp Toàn Quốc.

Lưu ý:
- Bản đăng kí phải có dấu đỏ mới được công nhận.
- Mã thi sẽ được gửi về cho người đăng kí qua đường email.

Đăng nhập

                                     
Đăng ký thành viên mới
  

Hỗ trợ trực tuyến

0463.278.043
violympic@moet.edu.vn

Thường trực 8h30 – 17h30 thứ 2 đến thứ 6

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp:
4  8

Tổng số thành viên

2.040.781

ViCongDong
ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome