Hôm nay, ngày 2/10 Ban Tổ Chức Cuộc thi Giải toán qua Internet Violympic mở vòng thi số 2 Giải toán bằng Tiếng Anh cho tất cả bốn khối lớp: 4, 5, 8 và 9. Mời các em tích cực vào tham gia giải toán!

Theo thống kê của Ban Tổ chức hiện nay đã có hơn 200,000 học sinh thi vượt qua vòng 1 với số điểm tuyệt đối 300/300.

Lịch mở các vòng thi toán Tiếng Anh các em học sinh có thể theo dõi lịch thi Ban Tổ Chức đã thông báo trên website.

Ban Tổ Chức chúc các em học sinh tham dự các vòng thi đạt kết quả tốt nhất!

Ban Tổ Chức