Ngày 24/10/2014, Ban Tổ Chức tiếp tục mở vòng thi số 3 Cuộc thi Giải Toán bằng Tiếng Anh ViOlympic.

Đúng 8h00 sáng ngày 24/10/2014, Ban Tổ Chức chính thức mở vòng thi số 3 Cuộc thi Giải Toán bằng Tiếng Anh năm học 2014 – 2015.
Hiện nay Ban Tổ Chức đã thống kê được có hơn 300,000 học sinh vượt qua vòng 2 với số điểm tuyệt đối 300/300.  
Lịch mở các vòng thi toán Tiếng Anh tiếp theo các em học sinh có thể theo dõi trên website.
Chúc các em tiếp tục tham gia dự thi vòng thi số 3 đạt kết quả tốt nhất!

Ban Tổ Chức